Transaction overview of T76ISI4YHIHV…

Application Call

Application ID

On Completion

Fee

0.001

Transaction details

Balance impact

Address Balance After Balance Impact

Address

Balance

280.5782 ALGO

After Balance

280.5772 ALGO

Impact

-0.001 ALGO

Application args

* dQ==

* AAAAAAAAAAAAAAAAANLM2AAAAAAEBGEWAAAAAAX14QAAAAAABARjTgAAAAAF9dCYAAAAAAQEY7AAAAANY6yDKAAAAAAEkM5xAAAAALhZqk8AAAAAAAY9cwAAAAAAASZU

Application global state delta

Key Type Action Value
Key: 0x0000000000000000
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAADSzNgAAAAAZo8zZwAAAAAAACcQ
Key: 0x0000000000063d73
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAABJlQAAAAAZo8zZwAAAAAAACcQ
Key: 0x000000000404634e
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX10JgAAAAAZo8zZwAAAAAAACcQ
Key: 0x00000000040463b0
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAADWOsgygAAAAAZo8zZwAAAAAAACcQ
Key: 0x0000000004046116
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX14QAAAAAAZo8zZwAAAAAAACcQ
Key: 0x000000000490ce71
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAALhZqk8AAAAAZo8zZwAAAAAAACcQ

Your Algorand journey starts here

Download Pera Wallet