Transaction overview of OVVUUCK5BP36…

Application Call
Group

Application ID

On Completion

Fee

0.001

Transaction details

Balance impact

Address Balance After Balance Impact

Address

Balance

29,694.55 ALGO

After Balance

29,694.55 ALGO

Impact

-0.001 ALGO

Application args

* bdlrqA==

* AAYGmk23P5TMU0oVN0ifHObRiPz7YJQaDj/6LflaWbrZMugAAAGNJBcNXwAAAABlrFlzBAAAF+ek0be0AAAAAAAAAAACAAAAACWhlzgAAAAAAAAAAAaaTbc/lMxTShU3SJ8c5tGI/PtglBoOP/ot+VpZutky6AAAAY0kFw1fAAAAAGWsWXMEAAAX56TRt7QAAAAAAAAAAAIAAAAAJaGXOAAAAAAAAAAABppNtz+UzFNKFTdInxzm0Yj8+2CUGg4/+i35Wlm62TLoAAABjSQXDV8AAAAAZaxZcwQAABfnpNG3tAAAAAAAAAAAAgAAAAAloZc4AAAAAAAAAAAG6fUF/lYQ+7JICmpJU3w+tj9s0lgeTaS+6dAsYsFMshEAAAGNJBcNTwAAAABlrFlzBAAAAoIubXeQAAAAAAAAAAABAAAAE6sshEAAAAAAAAAAAAaaTbc/lMxTShU3SJ8c5tGI/PtglBoOP/ot+VpZutky6AAAAY0kFw1rAAAAAGWsWXMCAAAAAAIt8AgAAAAAAAAAAAQAAAFibKTwLAAAAAAAAAAABppNtz+UzFNKFTdInxzm0Yj8+2CUGg4/+i35Wlm62TLoAAABjSQXDXcAAAAAZaxZcwQAAADT1yX9BAAAAAAAAAAAAgAAAAABTXsYAAAAAAAAAAA=

Your Algorand journey starts here

Download Pera Wallet